Commissie vervanging clubschip

 

Voortgang nieuw clubschip

 

31 maart ging de algemene ledenvergadering akkoord met de aankoop van een nieuw clubschip.

 

Van Keulen Mobielbouw uit Nijverdal bouwt ons nieuwe clubschip. Wij bereidden al het nodige voor, zodat wij na de ledenvergadering de opdracht aan Van Keulen ook officieel konden bevestigen. Ook in deze markt is het enorm druk. Volgens de huidige planning is het nieuwe clubschip klaar in april 2024. Wij zetten erop in om het nieuwe clubschip vóór 15 april op zijn plek te leggen.

 

Huidige Cornelis Koorevaar verkocht

Wij vonden een koper voor het huidige

clubschip. Aannemersbedrijf Gebr.

De Koning uit Papendrecht is

bereid het clubschip en de sanitair unit

over te nemen. Zij hebben de nodige

waterbouwkundige en civiele projecten

en kunnen onze accommodaties daarvoor

mogelijk gebruiken.

 

13 september werd de verkoop van ons

oude clubschip de Cornelis Koorevaar

door Dirk Jan Teeuw van Gebr. De Koning

en onze voorzitter Ronald Roskam officieel

bevestigd.

 

Verdere voorbereiding

Intussen zitten wij niet stil. Het omwisselen van het clubschip vraagt de nodige voorbereiding. Het uit- en invaren doen we langs de loswal en de autosteiger. Daarvoor moeten wij tijdelijk een aantal ligplaatsen langs de steigers N en L vrijmaken. Tegelijk met deze werkzaamheden beginnen we met het vernieuwen van de uithouders langs steiger N. De betreffende ligplaatshouders krijgen hierover tijdig bericht, zodat ze meertouwen en andere eventuele eigendommen kunnen verwijderen. De sanitair unit wordt waarschijnlijk met een kraan op een ponton opgehaald.

 

En verder moeten we nog de nodige besluiten over: waar komen de doorvoeringen en bevestigingen voor de meerpalen in de betonnen bak, kleurkeuzes, inrichting van de sanitaire ruimte, mogelijke subsidies, een plan voor de indeling van de ontmoetingsruimte, enz. Ook het bestaande clubschip moet nog worden opgeruimd voordat wij het overdragen aan Gebr. De Koning. 

 

Planning 

We zetten in op invaren van het nieuwe clubschip uiterlijk in de 2e week van april. Voorlopig gaan we ervan uit dat we de Cornelis Koorevaar rond 1 maart overdragen aan Gebr. De Koning. Dat betekent dat deze vanaf eind januari/begin februari niet meer in gebruik is en de donderdagavondopening van de bar vanaf dan tijdelijk vervalt. Precieze data volgen nog. De inventaris mogen wij tijdelijk opslaan bij de familie Korevaar aan het Dokter Langeveldplein. De inrichting van de ontmoetingsruimte, keuken en havenkantoor doen wij in eigen beheer. Hiervoor maken wij nog een plan. De sanitaire ruimte wordt compleet opgeleverd en kan direct worden aangesloten op de walvoorzieningen.

 

Duidelijk is dat er de nodige werkzaamheden aankomen. Daarvoor doen wij een beroep op de leden, zo

nodig met de oproep om enkele avonden of een zaterdag te komen helpen. Als je je vast wilt

aanmelden, graag natuurlijk! Neem hiervoor contact op met een van de bestuursleden.

 

Vergunning gemeente

Belangrijk is ook nog de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). Voor een drijvend clubschip hebben we een omgevingsvergunning nodig. Waarschijnlijk hebben wij ook een nieuwe drank- en horecavergunning nodig. De gemeente zegde eerder toe in principe aan een vergunning te willen meewerken. Nu moet deze nog worden aangevraagd en beoordeeld op technische eisen, enz. Wij hadden al enkele keren overleg met de gemeente en binnenkort dienen wij de aanvraag officieel in.

 

Meer info

Wil je meer informatie of je alvast aanmelden voor een helpende hand, dan kan je contacten met de bestuursleden of de leden van de commissie vervangen clubschip (Marcel de Keizer, Kees Versteeg, Ad de Keizer, Hans Redeker en Bert Broekhuizen).